اتوبوس های الکتریکی جدید با شعاع حرکتی بیش از ۵۰۰ کیلومتر وارد بازار می شوند

اتوبوس های الکتریکی جدید با شعاع حرکتی بیش از ۵۰۰ کیلومتر وارد بازار می شوند
اتوبوس های الکتریکی جدید با شعاع حرکتی بیش از ۵۰۰ کیلومتر وارد بازار می شوند

اتوبوس‌های برقی شرکت پروترا با ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون شعاع حرکتی ۵۶۰ کیلومتری، به سیستم حمل‌و‌نقل عمومی کشور آمریکا راه یافته‌اند.

اتوبوس های الکتریکی جدید با شعاع حرکتی بیش از ۵۰۰ کیلومتر وارد بازار می شوند