Menu

تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد

اکتبر 22, 2016 - خبر جدید
تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد

تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد
تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد

پس از قرار گرفتن گوشی در لیست سایت تنا، این بار تصاویر و اطلاعات جدیدی از  این تلفن هوشمند منتشر شده است.

تصاویر جدیدی از موتورولا موتو ام فاش شد