Menu

رقیب رسپبری پای با نام Orange Pi Zero و قیمت 6.99 دلار رونمایی شد

نوامبر 7, 2016 - قیمت جدید
رقیب رسپبری پای با نام Orange Pi Zero و قیمت 6.99 دلار رونمایی شد

رقیب رسپبری پای با نام Orange Pi Zero و قیمت 6.99 دلار رونمایی شد
رقیب رسپبری پای با نام Orange Pi Zero و قیمت 6.99 دلار رونمایی شد

پس از معرفی کامپیوترهای مبتنی بر یک بورد ساده در سال‌های اخیر، حال محصول جدیدی با نام Orange Pi Zero با قیمت ۶.۹۹ دلار رونمایی شده است.

رقیب رسپبری پای با نام Orange Pi Zero و قیمت 6.99 دلار رونمایی شد