Menu

رونمایی از جیپ Compass جدید در نمایشگاه خودرو لس آنجلس 2016

نوامبر 17, 2016 - نمایشگاه جدید
رونمایی از جیپ Compass جدید در نمایشگاه خودرو لس آنجلس 2016

رونمایی از جیپ Compass جدید در نمایشگاه خودرو لس آنجلس 2016
رونمایی از جیپ Compass جدید در نمایشگاه خودرو لس آنجلس 2016

جیپ در نمایشگاه خودروی لس‌آنجلس ۲۰۱۶ از مدل Compass جدید برای بازار آمریکا رونمایی کرد.

رونمایی از جیپ Compass جدید در نمایشگاه خودرو لس آنجلس 2016

نصب بیتالک