Menu

مینی کامپیوترهای Raspberry Pi وارد استفاده های نظامی می شوند

نوامبر 21, 2016 - کامپیوتر جدید
مینی کامپیوترهای Raspberry Pi وارد استفاده های نظامی می شوند

مینی کامپیوترهای Raspberry Pi وارد استفاده های نظامی می شوند

مینی کامپیوترهای Raspberry Pi وارد استفاده های نظامی می شوند

مینی کامپیوترهای Raspberry Pi امروزه علاوه بر استفاده های آموزشی و تحقیقاتی، در بسیاری از موارد مانند یک کامپیوتر کامل مورد استفاده قرار می گیرند. اما جدید ترین استفاده ی تمشک های پردازشی در صنایع نظامی بوده است که شاید چندان انتظار آن را نداشتیم. یک شرکت تولید کننده تسلیهات نظامی در اکراین یک سامانه دوش پرتاپ موشک های ضد تانک را تولید کرده است که می تواند بسیار هوشمند تر از گذشته عمل نماید. مینی کامپیوترهای Raspberry Pi در کلاهک هر موشک نصب می شوند پس از این بابت می توان آنها را یک بار مصرف دانست که با توجه به قیمت نهایی آنها توجیه پذیر است.

این موشک انداز دارای شباهت هایی با AT-4 و RPG-29 است اما در نهایت بسیار هوشمندانه تر از آنها به هدف خود نزدیک شده و آن را از بین خواهد برد. سامانه نصب شده در وهله نخست اجازه برقراری ارتباط با پرتاب کننده را داده و می توان آن را با معیارهای جدید و هوشمند به سوی هدف هدایت کرد. به لطف استفاده از مینی کامپیوتر Raspberry Pi می توان موشک را پس از شلیک با صدا کنترل کرد که در نوع خود اولین در جهان است. همچنین یک سنسور داخلی درون این کامپیوتر بسیار کوچک جاسازی می شود که به صدا و اواج بسیم حساس بوده و به جای گرما به تعقیب آنها می پردازد.

مینی کامپیوترهای Raspberry Pi وارد استفاده های نظامی می شوند