Menu

۵ نشانه که بیان می‌کنند شما از نظر احساسی هوشمند هستید یا خیر

نوامبر 25, 2016 - لپ تاپ موبایل جدید
۵ نشانه که بیان می‌کنند شما از نظر احساسی هوشمند هستید یا خیر

۵ نشانه که بیان می‌کنند شما از نظر احساسی هوشمند هستید یا خیر
۵ نشانه که بیان می‌کنند شما از نظر احساسی هوشمند هستید یا خیر

تقابل قلب و مغز یا بهتر بگوییم، تقابل احساس و هوش؛ شاید بزرگ‌ترین چالش دنیا باشد. چون تقابل این دو است که خیر و شر را به وجود می‌آورد.

۵ نشانه که بیان می‌کنند شما از نظر احساسی هوشمند هستید یا خیر