نابودی 10 درصد از طبیعت بکر جهان در دو دهه اخیر

نابودی 10 درصد از طبیعت بکر جهان در دو دهه اخیر

طبیعت بکر

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ده درصد از طبیعت بکر و زیبای جهان در دو دهه اخیر از بین رفته است. انجمن حفاظت از محیط زیست این خبر را اعلام نمود و از نابودی سرزمین‌ها بکر جهان به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی ابراز نگرانی و تأسف کرد و از سیاست گذاران توجه بیشتر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نابودی 10 درصد از طبیعت بکر جهان در دو دهه اخیر

(image)

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ده درصد از طبیعت بکر و زیبای جهان در دو دهه اخیر از بین رفته است. انجمن حفاظت از محیط زیست این خبر را اعلام نمود و از نابودی سرزمین‌ها بکر جهان به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی ابراز نگرانی و تأسف کرد و از سیاست گذاران توجه بیشتر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نابودی 10 درصد از طبیعت بکر جهان در دو دهه اخیر

روزنامه قانون